ADDICTION MANAGEMENT OY:N TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Addiction Management Oy
Nuottakallio 3 A2, 02230 ESPOO

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mikko Saavalainen info@korkee.fi +358 40 564 4474

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sähköpostitse varauksen tehneet asiakkaat:

Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutustiedot

Yritys- ja yhteisöasiakkailta myös yrityksen laskutustiedot

Verkkokaupasta lippuja ostaneet asiakkaat:

Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään kun he varaavat seikkailun sähköpostitse, puhelimitse tai ostavat lippuja nettikaupasta.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Paperilla olevia henkilötietoja säilytetään yrityksen toimipaikassa ja toimistossa. Toimipaikka on lukittu aukioloaikojen ulkopuolella, ja siellä on valvontajärjestelmä. Toimitilat ovat aina lukossa.

Tietokoneelle talletetun asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Seikkailupuisto Korkeen asiakaspalveluun info@korkee.fi.