SEIKKAILURATOJEN TURVALLISUUSOHJEET

TULOSTETTAVA VERSIO: TURVALLISUUSOHJEET
Seikkailijan vastuulla on tutustua turvallisuusohjeisiin joko kotona ennen seikkailua tai paikan päällä puistossa. Ohjetta ei tarvitse allekirjoittaa. Alaikäisen seikkailijan huoltaja tai hänen kanssaan puistoon saapuva aikuinen vastaa siitä, että huollettavat ovat ymmärtäneet ja kykenevät toimimaan ohjeiden mukaan.

Ennen lähtöluvan myöntämistä

 • MUSTIKKAMAA: Seikkailijan vähimmäispituus aikuisten radoilla (Latvaradat) on 120 cm (max. 130 kg), ikäraja 7 vuotta. Poikkeuksena rata nro 10, jonne seikkailijan vähimmäispituus on 160 cm. Seikkailijan on aina kiivettävä radoille itsenäisesti eikä Latvaratojen nousuissa käytettävää putoamissuojainta saa käyttää nostamiseen. Lasten radoilla (Kantoradat) pituusrajat ovat 90 -140 cm (max 40kg), ei ikärajaa. PALOHEINÄ: Seikkailijan vähimmäispituus Latvarata Junior -radoilla on 110 cm (ikärajasuositus 6 vuotta) ja Latvaradoilla 130 cm (max. 130 kg). Poikkeuksena rata nro 9, jonne seikkailijan suosituspituus on 150 cm.
 • Alle 13-vuotiailla seikkailijoilla tulee aina olla vähintään 18-vuotias aikuinen valvoja mukana rata -alueella. Alle 10-vuotiaan lapsen kanssa valvojan on kiivettävä mukana radoilla ja mielellään lapsen edellä (ei koske Kantoratoja). Yhdellä aikuisella saa olla korkeintaan viisi alle 13-vuotiasta valvottavanaan. Valvoja vastaa siitä, että hänen vastuullaan olevat lapset noudattavat Korkeen turvallisuusohjeita.
 • Alle 18-vuotiaan seikkailijan huoltajan tulee lukea turvallisuusohjeet ja varmistaa, että myös huollettavat ovat ymmärtäneet ne ja kykenevät toimimaan ohjeiden mukaan.
 • Poista kaikki esineet, jotka voivat pudota tai muodostavat takertumisriskin kuten korut, sormukset, huivit ja liinat. Pitkät hiukset on sidottava kiinni.
 • Radoille ei saa mennä sairaana, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Seikkailua ei suositella raskaana oleville.
 • Radoille saa mennä vasta kun harjoitusrata on läpäisty (Latvaradat) tai tarvittava ohjeistus on annettu (Kantoradat).

Radat

 •  Tasanteilla: enintään 3 henkilöä kerrallaan.
 • Tehtävässä: enintään 1 henkilö kerrallaan.
 • Vaijeriliuku: enintään 1 hlö. Vaijeriliukuun ei saa lähteä ennen kuin edellä mennyt on kokonaan poistunut laskeutumistasanteelta.

Yleistä

 • Lippu oikeuttaa 3 tunnin seikkailuun aukioloaikojen puitteissa. Aika lasketaan siitä kun asiakas on vastaanottanut varusteet.
 •  Turvavarusteita ei saa viedä pois seikkailupuiston alueelta eikä luovuttaa toisell e henkilölle. Varusteet on pidettävä asianmukaisesti puettuna koko ajan. Jos varusteet on riisu ttava esim. WC -käynnin ajaksi, on seikkailijan pyydettävä henkilökuntaa tarkistamaan, että varusteet on jälleen puettu asianmukaisesti.
 • Seikkailijan tulee huolehtia käyttämistään varusteista ja rakenteista. Kun et ole radoilla, pidä turvalaitteet irti maasta joko kädessä (Saferoller) tai niihin varatuissa kotelois sa (Smart Belay) . Jos varusteille tai rakennelmille koituu vahinkoa seikkailijan laiminlyönnin tai tahallisen toiminnan vuoksi, on seikkailija velvollinen korvaamaan aiheutuneet va hingot seikkailupuisto Korkeelle.
 • Lasten auttamiseen tarkoitetut Kantoratojen apukorokkeet eivät ole ankkuroitu maahan joten noudata varovaisuutta niille noustessasi. Seikkailupuisto Korkee on savuton alue.

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS FACEBOOKISTA JA INSTAGRAMMISTA

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä oheisella yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.

Varaukset ja tiedustelut:

varaukset@korkee.fi tai 040 9310 230